OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

1) Všeobecná ustanovení

Uzavřením a potvrzením objednávky potvrzuje kupující souhlas s tímto nákupním řádem a zároveň s dodacími, platebními a reklamačními podmínkami nakupovaných výrobků. Provozovatel internetového obchodu www.akidog.cz  Andrea Urbančíková, Tymákov 219, 332 01 Tymákov, IČ: 64592570 (dále jen „dodavatel“) NENÍ PLÁTCEM DPH. Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu www.akidog.cz (dále jen „e-shop“) jsou konečné. V ceně zboží není uvedeno poštovné - je vždy vyčísleno jako zvláštní položka u celkové objednávky. Na zboží v e-shopu je poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů.

2) Objednání a dodání zboží

Seznam zboží na stránkách www.akidog.cz je průběžně aktualizováno. Všechny objednávky vyřizujeme průběžně. V případě problému Vás budeme elektronicky nebo telefonicky informovat. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Potvrzení přijetí objednávky Vám bude doručeno na e-mail, který zadáte v objednávce. O stavu Vaší objednávky a odeslání zboží Vás budeme informovat na Váš e-mail. Potvrzení objednávky dodavatelem je považováno za uzavření kupní smlouvy. Ceny zboží si může kupující ověřit u jednotlivých položek zboží.

Prosím, kontakt na Vás uvádějte pravdivě, ať je možné v případě nesrovnalostí s objednávkou či chybějících údajů Vás kontaktovat. Pokud Vás budeme kontaktovat a do 4 dnů nedostaneme žádnou odpověď, budeme nuceni Vaši objednávku stornovat.

Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 200,- Kč (slovy dvěstě korun českých) nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Dodání a platby pro ČR:

Dodání Česká pošta - doporučená zásilka

Platba:

dobírka:

pro zaslání zboží na dobírku při nákupu do 3000,-Kč……. 145,-Kč

pro zaslání zboží na dobírku při nákupu nad 3000,-Kč je poštovné ZDARMA

POZOR: objednávky nad 5000,-Kč si vyžadují platbu předem na účet!!
NEZASÍLÁME NA DOBÍRKU!

převodem na účet 1075104028/3030 předem - doporučený balík:

při nákupu do 3000,-Kč…… 100,-Kč

při nákupu nad 3000,-Kč je poštovné ZDARMA

Prodávající zašle kupujícímu na emailovou adresu údaje pro platbu zboží (celková částka, číslo bankovního účtu, variabilní symbol) a po převodu částky na účet prodávajícího bude zboží odesláno.

Objednávky odesíláme 1x týdně.

Do zahraničí zasíláme pouze po předchozí domluvě službou Zásilkovna.

Upozornění: V případě platby převodem na účet je lhůta 10 dní (kalendářních) na úhradu objednávky, pokud do konce této lhůty nebude platba na náš účet připsána, jsme nuceni Vaši objednávku stornovat a zboží uvést zpět do prodeje. O této skutečnosti Vás budeme e-mailem informovat.


Při speciální úpravě zboží nebo výšivce také požadujeme platbu předem nebo alespoň zálohu ve výši 50 % celkové částky.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Převzetí zboží od přepravce:

Kupující je povinen dodané zboží a připojené doklady bezprostředně po jejich převzetí prohlédnout a zkontrolovat neporušenosti obalu. Pokud příjemce zjistí zjevné vady, oznámí tuto skutečnost bez odkladu přepravci, který je povinen sepsat na místě zápis o škodě. Tento zápis je nezbytný k vyřízení reklamace!Zákazník má právo neúplnou nebo poškozenou zásilku nepřebrat, v tomto případě je nutné sepsat s dopravcem zápis o škodě a zároveň ihned kontaktovat odesílatele (internetový obchod) telefonicky nebo e-mailem. Pokud doporučené kroky spotřebitel při dodání vadné zásilky učiní, výrazně tak přispěje k rychlému řešení reklamace dodaného zboží a jeho nového dodání. Pokud není tento postup dodržen, není možné poškozené nebo chybějící zboží nahradit.

Doporučený postup při poškozeném obsahu převzaté zásilky:

Pokud zásilka nevykazuje známky poškození a je adresátem potvrzen přebírací protokol dopravci, stává se zásilka vlastnictvím kupujícího. Po převzetí zásilky je další reklamace ohledně poškození zásilky řešena s dopravcem.

Dopravce Česká pošta

Kupující je povinen bez odkladu překontrolovat obsah zásilky. V případě poškození zboží během přepravy je nutné uplatnit reklamaci na kterékoliv pobočce České pošty ve lhůtě do 2 pracovních dnů od převzetí předložením zásilky ve stavu, v jakém byla dodána. Česká pošta nepřijme reklamaci, pokud byla reklamována závada patrná už při dodání. Je nutné zachovat zásilku v původním stavu včetně obalů a výplní.

Problémy s doručením

Protože pro doručování zásilek využíváme služeb externí společnosti, může se stát, že námi expedována zásilka k Vám nedorazila v předem ohlášeném termínu. V takovém případě si nejprve ověřte, kde se Vaše zásilka nachází.

- na Váš e-mail jsme zaslali podací číslo zásilky (pokud Vám e-mail nepřišel, kontaktujte nás)

- ověřit si, kde se zásilka nachází, si můžete v online systému České pošty

- v případě, že zjistíte, že zásilka je uložena na Vaší poště, můžete si pro ni zajít

3) Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele předáno v co nejkratší době přepravci, obvykle do 7–14 pracovních dnů (pokud je skladem!!) od závazného potvrzení objednávky nebo data příchozí platby. V případě, že objednané zboží není skladem, je lhůta dodání zpravidla delší (2–4 týdny). Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. Většina zboží je převážně stále na skladě.Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 14 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží kupujícímu (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené kupujícím k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet. V případě, že prodávající není schopen dodat zboží v uvedeném termínu, vyhrazuje si právo stornovat objednávku nebo její část a je potom povinen tuto skutečnost oznámit kupujícímu na emailovou adresu, nebo mobilní telefon jím uvedený. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Prodavající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech : zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží nebo materiálu.

V případě, že tato situace nastane, prodavající bude kontaktovat kupujicího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupujicí zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

4) Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Nakupovat lze v našem e-shopu i bez registrace.

4.1. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

4.2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

4.3. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5) Storno objednávky/výměna/vrácení zboží

Storno objednávky ze strany kupujícího :

máte možnost nejpozději do 24h od odeslání objednávky stornovat bezplatně Vaši objednávku. Kontaktujte nás na email akidog@seznam.cz. Pokud tak učiníte později než do 24h od odeslání objednávky účtujeme si storno poplatek 100,-Kč.

Storno objednávky ze strany prodávajícího :

bez udání důvodu. Zboží je vyprodáno již se nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Výměna zboží:

V případě potřeby máte možnost do 14 dní od přijetí zboží nepoužité a nepoškozené zboží si vyměnit za jiný druh, barvu, velikost. Prvně nás prosím o této skutečnosti informujte na náš email. Zásilku zašlete na naši adresu doporučeně (ne na dobírku) s průvodním dopisem, ve kterém uveďte číslo Vašeho účtu, na který zašleme peníze, jakmile zásilku obdržíme. Při výměně za nové zboží objednejte jako novou objednávku a my ji opět co nejrychleji vyřídíme. Je možné se domluvit i na jiném způsobu výměny, stačí, když nás budete kontaktovat na náš email.

Adresa pro zaslání zboží:

Andrea Urbančíková

Pod Školkou 775

330 26 Tlučná

Vrácení zboží/odstoupení od kupní smlouvy:

Před odesláním zásilky s vráceným zbožím je nakupující povinen na tuto skutečnost prodávajícího průkazně upozornit (na e-mail) a zároveň definovat číslo objednávky a konkrétní výčet vráceného zboží dle objednávky (název zboží).
Podmínky pro vrácení zboží:

1) zaslané zboží nesmí nést známky opotřebení a používání, nesmí být prané ani žehlené

2) zaslané zboží nesmí být poškozené

3) zaslané zboží musí být kompletní s původní etiketou a přiloženou originální fakturou

4) zaslané zboží, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (ne na dobírku)

V případě vrácení zboží uvádějte do zásilky adresu, na kterou chcete zaslat složenku s vrácenými penězi nebo Vaše číslo účtu pro vrácení platby převodem na účet. Peníze převodem na účet zasíláme ZDARMA, pokud zvolíte vrácení peněz složenkou poplatek je 60Kč, který si strhneme od vrácené částky! Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme, jakmile zásilku obdržíme neporušenou, v pořádku nejpozději však do 14 dnů od převzetí zásilky.

NEOZNÁMENÉ ZÁSILKY A ZÁSILKY ODESLANÉ NA DOBÍRKU NEBUDOU PŘIJATY - děkujeme za pochopení!

Kupující má právo podle § 53 odst. 7 zákona č.40/1964 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník) odstoupit od smlouvy tzn. vrátit nepoužité zboží do 14 dnů (kalendářních) od převzetí zásilky bez udání důvodu (v případě dobírky den převzetí zásilky). Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení §53 odst. 8 Občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího.  Peníze za vrácené zboží Vám budou vráceny na účet nejpozději do 14 dnů kalendářních po námi fyzickém obdržení zboží a to VČETNĚ POŠTOVNÉHO! V případě, že zákazníkovi nebylo poštovné na faktuře účtováno, měl poštovné zdarma, v tomto případě se při vrácení zboží poštovné nevrací! Samozřejmě vše vyřizujeme co nejdříve a k Vaší spokojenosti tzn., jakmile zásilku v pořádku obdržíme, peníze Vám odesíláme ihned po kontrole vráceného zboží. V případě, že jste se rozhodli pro odstoupení v 14-ti denní lhůtě (od převzetí zboží), musí být dodrženy výše uvedené podmínky.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek či zaslání zásilky po uplynutí 14denní lhůty nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Pokud se nám zboží vrátí použité, bez visaček nebo jinak znehodnocené či poškozené má prodávající dle zákona právo si z hodnoty zboží odečíst odpovídající finanční hodnotu nezbytnou k uvedení zboží znovu do prodeje. Zboží zašlete řádně zabalené, pokud možné v původním obalu, aby nedošlo k poškození. Za poškozené zboží v důsledku špatného zabalení peníze nevracíme!

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je spolu se zbožím povinen prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6) Reklamace a záruka

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí a doručení dopravní společnosti prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady na zboží je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě, nejpozději tak do 14 dnů. Za vady vzniklé dopravou a přepravcem neručíme. Zde je nutné reklamovat u daného přepravce.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady!

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním

b)nesprávným použitím výrobku, špatně vybranou velikost

c) nesprávným skladováním, čištěním

U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci - e-mailem

2) zboží zašlete jako doporučený balík (NE na dobírku) na naši adresu

3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu, případně číslo účtu

4) kopii dokladu o nabytí reklamovaného zboží v našem e-shopu

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.Prodávající si vyhrazuje právo ukončit po upozornění obchodní vztah s takovým nakupujícím, jehož reklamace nebo vrácení zboží jsou neúměrné nebo jeho nákupy jsou vyhodnoceny jako spekulativní. Ostatní se přiměřeně řídí obecně závaznými zákonnými ustanoveními vyplývajícími zejména ze zákona č.40/1964Sb., Obč. Zák. a č. 513/1991Sb., Obch. Zák., ve znění pozdějších ustanovení.

7) Jiné

V případě, že se zásilka zaslaná zákazníkovi na dobírku vrátí či vracejí zpět, vyhrazuje si majitel e-shopu právo příští objednávku zaslat jen s platbou předem převodem na účet. Majitel e-shopu si vyhrazuje právo na zrušení či změnu objednávky zákazníka, pokud dojde k technické chybě v administraci jako je např. chybně zapsaná cena správcem e-shopu, chybné množství, velikost, barva apod. Dále pokud se např. při kontrole zjistí kaz na objednaném zboží. Zákazník je samozřejmě emailem informován. Prodávající si vyhrazuje kdykoliv změnit ceny pro zboží v akci na původní cenu před akcí (slevou). Zboží ve výprodeji je uvedeno po slevě a cena je konečná, případně může dojít k další slevě. Akce uveřejněné v plovoucím okně jsou omezené, jejich platnost vyprší, jakmile není akce v plovoucím okně uvedena, akce je ukončena nebo je omezený kusový počet dárků vyčerpán. Všechny odeslané objednávky jsou závazné i v případě, že by uplatňovaná akce již vypršela nebo byla vyčerpána. Zákazník o tomto bude námi informován. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8) Ochrana osobních údajů

Objednáním kupující dává souhlas k využití, shromažďování a archivování osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Provozovatel tohoto internetového obchodu se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne jakékoli třetí straně. Potřebné osobní údaje budou předány pouze dopravci (jméno, adresa, popř. telefon). Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace).

9) Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách.

 

Platnost od 25.10.2017